Ošetřování a údržba obuvi

Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídej, především ve vlhkém prostředí. Obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou. Obuv nikdy nevysoušej v blízkosti tepelného zdroje. Nečistoty omývej slabým mýdlovým roztokem, otři do sucha a používej prostředek určený k ošetření a impregnaci vrchového materiálu. Vyvaruj se topení obuvi. Do obuvi může zatékat! Obuv nikdy neper! Usňová a textilní obuv není nepropustná vodě, která proniká jak usní nebo textilem, tak šitím nebo spoji vrchových dílců. Obuv při mírném pocení nebo provlhnutí může částečně pouštět barvu.

Zásady správného obouvání
Při nazouvání a vyzouvání šněrovací obuvi je potřeba obuv vždy rozšněrovat. Po obutí musí být obuv pevně zašněrována až k poslední dírce. Při obouvání obuvi vždy použij obouvací lžíci, abys zabránil polámání patní části. Obuv nikdy nevyzouvej přišlápnutím paty.

Podmínky reklamace
Pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením faktury, kterou jsi obdržel e-mailem. K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamace se vztahuje na:
Výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu vadného plnění a to pro dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování, uvedeném v tomto listě. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno případně znemožněno jeho další používání, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby.

Reklamace se nevztahuje na:
Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebené zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby, nesprávné volbě velikosti nebo na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění bez zbytečného odkladů. Opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívaní. Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek.

POZOR!
Při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší!

Zpět do obchodu